☠ هر چی بخوای هست ☠

☠ هر چی بخوای هست ☠





  
دوشنبه 14 تیر 1395 | 10:35 ق.ظ | ^-^کامـنـت()




یه نصیحت از طرف من :



ای کسانی که روزه نمیگیرید ... حداقل افطار کنید...!
چون از قدیم گویند کار را آن کرد که تمام کرد !






  
دوشنبه 31 خرداد 1395 | 03:54 ق.ظ | ^-^کامـنـت()






  
دوشنبه 17 خرداد 1395 | 10:47 ق.ظ | ^-^کامـنـت()


پیش آ پیش آمدن امتحانات تسلیت باد

 

بوی شوم امتحان آید همی

صفر  مهربان باز آید همی

ما از تعلیم و تعلم خسته ایم

دل به امید تقلب بسته ایم

ما برای کسب مدرک آمدیم

نه برای درک مطلب آمدیم




  
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 | 09:09 ق.ظ | ^-^کامـنـت()


توپ تنیس

ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﮐﯿﻒ ﺑﺨﺮﻡ؟
ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ...
ﺗﺎﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﺪﻩ ﻫﺮﺑﺎﺭ
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﺍﺳﺶ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺧﻮﺏ ﺑﺨﺮﻩ، ﭘﺴﺮﻩ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻪ ﻧﻪ
ﻣﻦ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ.
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺗﻮﻫﻤﺶ
ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟
ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ...
ﺩﯾﭙﻠﻤﺷﻢ ﺑﺎﻣﻌﺪﻝ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺨﺮﻡ ﻣﯿﮕﻪ؟
ﻣﯿﮕﻪﻧﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ...وتوﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ
ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﻡ؟
ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲﻣﯿﺨﻮﺍﻡ .
ﺑﺎﺑﺎﺋﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﺭﺩﺕ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺁﺧﻪ ﺗﻮ؟
ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﮕﻢ ...
ﻭﻗﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎﺑﺎﺵ
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺨﺮﻡ
ﻣﯿﮕﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ...
ﺑﻌﺪﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺎﻫﻪ ﺩﺭﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺴﺎﯼ ﺁﺧﺮﺷﻮ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭘﺴﺮﺵ
ﻣﯿﮕﻪ
ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ .
ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺎﻡ ﭘﯿﺸﺖ ﺑﻬﺖ
ﻣﯿﮕﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ .
ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﻫﯿﭽﮑﺴﻢ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺍﻭﻧﻬﻤﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ.
ﻓﺤﺶ ﻧﺪﻳﻦ ﻋﺎﻗﺎ ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻢ ﻣﺜﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ :))))


  
سه شنبه 17 فروردین 1395 | 04:54 ق.ظ | ^-^کامـنـت()


حلول ماه فروردین
روزهای اتمام تعطیلات عید
شب بیداری های طولانی
بخور بخواب و بیکاری
گشت و گزار و عیدی جمع کردن
بر شما دوستان مفت خور ، تبریک و تسلیت باد …

(کپی ممنوع چون تغییراتی توش داره که متعلق به خودمه)


  
جمعه 13 فروردین 1395 | 07:21 ق.ظ | ^-^کامـنـت()









کامنت ها زیاد باشع باز هم میزارم  . هر کی کامنت نده کچل میشه


  
یکشنبه 23 اسفند 1394 | 02:48 ق.ظ | ^-^کامـنـت()



یادمه اونروز خیلی حالم بد بود.
به سرم زد برم عکس های تولد امسال و پارسالم رو ببینم .
اگه گفتید چی دیدم؟ 0ـــ0
دیدم تو هر دوتا تولدم ، یعنی امسال و پارسال  و مامان و بابام شمع 16 سالگی گرفتن *ـــ*
یعنی من دوساله 16 سالمه؟
کجـــــــــا دیده بودید اخه؟
یعنی امسال هم شمع 16 سالگی می گیرن؟


  
پنجشنبه 22 بهمن 1394 | 02:59 ق.ظ | ^-^کامـنـت()






یه لحظه تصور کن مخاطب خاص منی !  . . . . . . . دیدی چه لذتی داره لامصب؟! برو دیگه پررو نشو فقط همون یه لحظه بود



ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﻣﯿﺎﺩ
ﺧﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺦ ﺷﻮﻫﺮ
ﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎها ﺷﻮﻫﺮ
خخخخخخخخخخخخخخههههه ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﮔﺮﻡ !!????

برو ادامه مطلب





  ادامه مطلب
پنجشنبه 15 بهمن 1394 | 05:23 ق.ظ | ^-^کامـنـت()



وقتی دلتــــــــ گرفتـــــــ

آیاتو : وقتی ناراحتی با هیچ کس حرف نزن



آزوسا : وقتی ناراحتی یه تیغ بردار و رگتو بزن



کاناتو : وقتی ناراحــــتی فقطــــــ بخور



کو : وقتی ناراحتی فقط بیا بغـــــــــــل خودم



روکی : وقتی ناراحتی کتابــــــ بخون



لایتو : وقتی ناراحتی به خوشیات فکــــــــــــر کن (همونا رو می گم )



شو : وقتی ناراحتی فقط بگـــــــــیر بخوابـــــ



یوما : وقتی ناراحتی بیا پیش من ، خودم سرتو زیر اب میکنم



سوبارو : وقتی ناراحتی برو بمیر



رجی : وقتی ناراحتی یه عصرونه با کسی که دوسش داری بخور



  
چهارشنبه 7 بهمن 1394 | 06:24 ق.ظ | ^-^کامـنـت()




قیــــــــــــافه ی من سر درسـ فیزیکــــــــ



نظرتــــــ راجب این چیه؟




  
سه شنبه 6 بهمن 1394 | 02:31 ق.ظ | ^-^کامـنـت()



خب این قیافه ی منه در موقعی که س. و .س . ک می بینم
تو این پست تا می تونی به سوسکا فحش بده





  
پنجشنبه 17 دی 1394 | 05:25 ق.ظ | ^-^کامـنـت()


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic